Nereye Kaçsam?

Ahmet Belada

Nokta kadar menfaat için virgül kadar bükülmemelidir. Kendi konum ve gücünü bilmeyenler, başkalarının güdümüne girmeye mahkûmdur.

Unutmamalıdır ki hiç kimse kimsenin yükünü çekmediği gibi kimse kimsenin yerine hesap veremez.

Eleştirilmekten, yalan ve yanlışlarının söylenmesinden rahatsız olanlar, insanları makamının ve parasının gücüyle susturmaya çalışırlar. Onlar kendilerine koşulsuz boyun eğenleri severler.

İnsan, tasarrufu başkasına ait olana karışmamalıdır. Her varlık kendisine tashihli işle meşgul olmalıdır. Değişik bir ifadeyle herkes taksimat-ı ilahiyeye razı olmalıdır.

Kendimize, aile efradımıza, eşimize, dostumuza, yeryüzü ve gökyüzüne kısaca kâinata turist bakışıyla değil ibret nazarıyla bakmalıyız.

Neredeyse hiç kimse kendine muhalif olanlara fırsat vermek istemez. Kendini eleştiren birini takdir eden hemen hemen yok gibidir. Varsa şayet takdire şayan biridir.

Kişilere olduğu kadar, olaylara da aklıselim olarak bakmalıyız. Her abartılı övgü ve yergiden alabildiğine kaçınmalıyız.

Her insan bir başkasının öğüdüne ihtiyaç duyar. Öğütçüsü olmayanlar her daim bocalar.