Kitaplık

“Bin yıllık ömrüm olsa ömrüm boyunca konuşmam ve yazmam nasibimde varsa hep Müslümanların birleşmesinden, bir araya gelip şuurlu birliklerini oluşturmalarından bahsederim.”

Sezai Karakoç, şiiriyle bir öncü, yazılarıyla bir düşünür ve yaşantısıyla çağdaş bir derviştir.

Sezai Karakoç, Batı medeniyetinin İslam medeniyetini yok edemeyeceğini, öyle bir gücünün olmadığını ve kendi içinde derin krizler yaşadığını çok erken görmesi sebebiyle gerçekçidir.

Diriliş düşüncesine gelince o, her şeyden önce bir medeniyet doktrinidir.

Baştan sona özlem dolu bir arayışın insanıdır Sezai Karakoç.

“Öyleyse ne yapmak lazım?” Sezai Karakoç, bütün yazılarında ortaya koyduğu her soruna karşı bir de çözüm yolu gösterir.

Türk şiiri geleneksel değerlerine yabancılaşmadan, Batı dünya görüşüne ve yaşama biçimine karşı asıl kimliğini Sezai Karakoç’la ortaya koyar.

Benim gözlerim yeşildir, onun gözleri kara;

Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara.