Rahmân’ın Kadın Kulları

Diyanet İşleri Başkanlığı

Oysa Yüce Allah’ın yarattığı eşrefi mahlukattı kadın ve erkek, bu şerefi layıkıyla taşıdıkları sürece.

Hayat nasıl beklenmedik, nasıl umulmadıktır.

Mabede adanmış bir kız çocuğu... Kabul edilmiş bir dua... Rabbin güzel bir çiçek gibi yetiştirdiği, terbiye ettiği... Bir mucizenin en yakın tanığı ve taşıyıcısı... Masumiyet ve iffetin sembolü Hz. Meryem️.

İsraili gelenekte Havva karşıtlığı kadın karşıtlığına dönüşürken; İslam, kadını “kendisi ile huzur bulunan” olarak tarif eder.

Sebe Melikesi’nin hayatını bizler için örnek alınası kılan inkâr eden bir toplulukta yönetici olduğu hâlde inkârda inat ve ısrar etmeyerek önüne çıkan hikmeti layıkıyla değerlendirmesi, Allah’a teslim olabilmesidir.

Vahyin nüzulüne şahitlik etmek, nazil olan ayetleri Yüce Allah’ın kullarına hitabını anbean yaşamak ne muazzam ne müthiş bir hâldir.

Tutkuya dönüşen sevginin nasıl çirkinleştiğini ve asıl özgürlüğün aklı, içgüdülere hâkim kılmakla elde edilebileceğini öğretir bize Kur’an, Züleyha ile…

Babalar ve kızları… Gözden bile sakınılan, üzerine titrenen kız çocukları ve onları koruyup kollamayı kendine şiar edinen babaları…