İşte O Sahne!

“Biz sizden Kıbrıs’ı alarak kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı’da donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı tıraş ettiniz; unutmayın ki kol bir daha yerine gelmez, ama sakal eskisinden de gür çıkar.”

Sokullu Mehmet Paşa*

*Sokullu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı olup II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvede bulunduğu dönemi simgeleyen icraatları, projeleri ve kişiliği sayesinde bir döneme ismini vermiştir. Venedik idaresindeki Kıbrıs’ın, II. Selim döneminde fethedilmesi üzerine Malta ve İspanya başta olmak üzere birçok Batılı devlet bir araya gelmiş; 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesinde Osmanlı donanması büyük hasar görmüştür. Bu muharebe, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemindeki en büyük deniz mağlubiyeti olarak kabul edilir. Yukarıdaki konuşma ise Sokullu Mehmet Paşa’nın İnebahtı yenilgisinden sonra İstanbul’a gelen Venedik Büyükelçisi Barbaro’ya verdiği tarihî cevaptır.