Ehl-i Beyt ve Kerbela

Diyanet İşleri Başkanlığı

Allah Resûlü’nün ailesi olan ehl-i beyt, İslam toplumunda gerek dinî açıdan gerekse sosyal açıdan önemli bir etki ve role sahiptir.

Tarih boyunca ehl-i beytin şanını, şerefini korumaya yönelik her faaliyet, Hz. Peygamber’i sevmenin bir gereği olarak telakki edilmiştir.

Zamanın, tarihin coğrafyaların içinden akan suyun taşıdığı o hiç değişmeyen özü görebilenler, zamanın içinden ve sessizce ağladığını duyabilir.

Suya bakanlar anımsayabilir, Fırat’ın yanı başında, suyun sesini duyarken üstelik suya hasret ölen Hüseyin’i.

Kerbela… Susuz ve insandan yoksun topraklarda eza ve cefanın mihnetiyle kanını ulayan, müminlerin yürek burkan sedalarının aksini yere göğe dağıtan acı hakikat.

Aşurenin, kaybetmenin, kazanmanın, ölmenin ve dirilmenin, yok olmanın ve var olmanın, acının ve hüznün zamanlarındayız.

Ve zaman, insanlığın hazzını, hızını artırmak, kirletmek, örselemek, ayartmak için öylece akar.

Ne zaman dudaklarımız kurusa, susasak su içeriz, kana kana içeriz içmesine de içimizde bir yara uçsuz bucaksız kanar.