Kitaplık

Hazırlayan: Mehmet Han

DUAYI ANLAMAK

Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan… Üstün yetenek ve niteliklere sahip, aynı zamanda alabildiğine zayıf bir yaradılışta…

Allah ile kul arasındaki iletişimin doğrudan ifadesidir dua.

İslam, insana asla yalnız olmadığı, her nerede olursa olsun Allah’ın kendisi ile birlikte olduğu gerçeğini telkin eder.

Allah, mümin kullarının velisidir; işlerini üstlenir, onlara yardımcı olur, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır.

Duanın özü kulluktur ve dua, sırf bu niteliği ile kabul görmeye layıktır.

Huşu, dua sırasında Allah’a karşı sevgi ve saygıya dayalı bir boyun eğme ve alçak gönüllülük hâlidir. Huşu hâlinde söylenecek sözler âdeta tükenir de hâl dili devreye girer. Onun için her hâl, kendi öz duasını oluşturur.

Duanın vitrini dildir. Dilek ve arzularımız, kullandığımız cümlelerde ve onlardan oluşan sözlü-yazılı metinlerde dış dünyada vücut bulur. Zorlamaya gidilmeksizin güzel ve yalın ifadelerle dua edilmelidir.

Dua, Resûlullah için bir hayat tarzı idi. Onun dualarının derlenmesi ile sayısız dua mecmuası oluşturulmuştur.