Kitaplık

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.

Özgürlük,bir anlamıyla özü gürlüktür; özü, ruhu, karakteri, gür ve güçlü olmaktır.

Dürüstlüğü karakter hâline getirmiş kimsenin en adil şahidi, yüzüdür.

İnsanların yaşadığı acı ve tatlı olağanüstü hâller, Yunus’un dediği gibi; gün gelir dün olur.

Hayâ ve utanma duygusu, insanlık tarihi boyunca var olan, bütün peygamberlerin de dikkat ettikleri bir erdemdir.

Taassup, düşüncenin her alanında hakikatle hürriyetin düşmanıdır, fikir dünyasında yapılan zulümdür.

İslam medeniyetinin aynı zamanda bir vakıf medeniyeti olarak nitelendirilmesi, bu ruhun Müslümanlar arasında ne kadar yaygın ve canlı olduğunun göstergesidir.

Malumat ezberlemekle yetinerek ayaklı kütüphane olan kimse, o malumatların hamalı olmaktan öteye geçemez.