İşte O Sahne!

“Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.”

Halil Kut Paşa*

*Halil Kut, “Kût’ül-Amâre kahramanı” olarak da bilinir. Kût’ül-Amâre zaferi nedeniyle kendisine “Kut” soyadı verilmiştir. Kût’ül-Amâre Kuşatması, I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde, İtilaf Devletleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında geçen muharebedir. Halil Paşa’nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916’da teslim alması ile büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. İngiliz basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandıran bu yenilgi, İngiliz tarihçisi James Morris tarafından “Britanya (İngiltere) askerî tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak tanımlanmıştır.