Kitaplık

BOZUK SATIH

Doğu Batı Okumaları

Diyanet İşleri Başkanlığı

Bir din ve kültür olarak İslam’ın, şiddet ve terörle birlikte anılması kasıtlı bir modern icattır ve arkasında ekonomik kazanımlar ve siyasi hinlikler barındırır.

Modern dünya sistemini tanımlayan ve taşıyan kilit kavramlar var. Onları derinlemesine analiz eder yeryüzü uygulamalarını mercek altına alırsanız, modern dünyanın kurgusunu

ve şifrelerini çözme şansınız olur.

Güçlüler maliyetli kredilerle zayıfları bağımlı kılar kendilerine. Bu bağımlılığın devamı için de ekonominizin, siyasetinizin tıkanması, yozlaşması toplumsal huzurunuzun bozuk ayar gitmesi şarttır.

Egemen ideolojilerin sahipleri için değişmezlik kuralı yoktur; zaman ve zemine göre, pratik fayda ve çıkara göre pekâlâ her şey değişebilir.

Oyunun kurallarını belirleyenler, kavramlarla insana sistem kurgulamazlar sadece, insanı da yeni baştan kurgular, ona yeni baştan ayar çekerler.

Geçmişi dağılan, toplumsal bağları çözülen, tutamak noktaları altüst olan, tarihî mirası yitiren, kutsal ile bağları gevşeyen veya kopan, ahlaki değerleri buharlaşan toplumlar ağır bedeller öderler.

Bir insan, ailesinden ve yakınlarından kopmuşsa, yerinden yurdundan sökülmüşse, benliğini ve kimliğini yitirmişse, değerlerinden soyulmuşsa vurgun yer.

İnsan ve ona ait değerler, dünyanın her yanında aynı ayarda kabul görmüyor ne yazık ki!