Dijital Çağda İletişim Ahlakı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Medya, toplumdaki insanlardan bağımsız olarak işlemez, toplumun sosyal ve siyasal sistemleriyle paraleldir.

Toplumsal dönüşümün lokomotifi hâline gelen dijital dünya, enstrümanlarıyla her alana nüfuz etmiş ve kendine özgü bir şekilde hayat kolaylaştırıcı olmaktan öteye geçerek, insanın zihin dünyasını da biçimlendirmeye başlamıştır.

Son yüzyılda insanın kutsalla, başka bir ifadeyle dinî değerlerle ilişkisini etkileyen ve kimi noktalarda bu ilişkiyi köklü bir değişime uğratan teknoloji olmuştur.

İnsanın tasavvur kapasitesi, onu biyolojik bir makine, sırf bir algı kutusu olmaktan çıkarmış, tarih yapan, kültür ve medeniyet kuran bir varlık hâline getirmiştir.

Postmodern kapitalizm, özel alanlarımızı, zamanlarımızı, inançlarımızı, duygu, düşünce ve davranışlarımızı da piyasa mekanizması içine çekmiştir.

Yaşam bir tiyatro sahnesi değil, insanlar da rol yapmıyor, binbir türlü imajımızla yaşıyoruz. İmajlarımız giderek gerçekliğimize dönüşüyor; sanallıkları içselleştirmeye başlıyoruz.

Medya ve popüler kültür etkisi altındaki günümüz yaşam biçimleri; insanları tüketime, benmerkezciliğe ve yaşamın gösterileşmesine yönlendirmiştir.

İrili ufaklı ekranlarda sınırlı karakterle namünetahi bir kimlik inşasına soyunan gerçeküstü insanın bu rüyadan uyanması, çok da uzun zaman almayacaktır.