Üç Öneri

bİr

KİTAP

Vergilius’un Ölümü

Broch’un olağanüstü anlatımıyla, Latin şairi Virgillius’un ölüm yolculuğu, son on sekiz saati lirik ve destansı bir dille anlatılıyor. Ama asıl etkili yanı, ruhu âdeta billur bir şekilde karşımızda duruyor. Kitap bir dua, bir şiir kitabı gibi okunabilir. Yakıcı bir dili var. İnsanın uhrevi ve süfli yanlarını kabak gibi ortaya koyuyor, demiyorum; insanı önümüze çırçıplak koyuyor. Yaşama değer vermeyen ya da paraya, oyunlara, saçmalığa, eğlenceye… her neye değer veriyorsanız sert bir sorgulama yapmak istiyorsanız; hayatın biricik olduğunu görmek istiyorsanız Broch’u dinleyin derim. Bilinen ve bilinmeyen dünyaya hem yakıcı hem de üşüten bir yolculuk…

bİr

FİLM

Dolls (Bebekler)

İyi bir oyuncu olan Takashi Kitano’nun yönetmenliğini yaptığı 2002 yapımı Japon filmi. Bir ülkeye, bir millete has görülemeyecek derinlikte muhteşem bir aşk, sadakat, vefa, söz verme üzerine, iç içe üç hikâyenin harmanlandığı film. Hem görselliğin üst düzeyde tutulduğu, fantazyaya kaçmadan, olduğu gibi sadakati ve söz vermeyi somutlaştıran bir anlatım. Sözün kıymetinin kıyamete kadar hükmünün olduğuna inanan insanların dünyası. Sadece ağlatmıyor; anlatıyor bitimli hikâyemiz içinde bitimsiz bir tohum olduğunu.

bİr

TABLO

The Evening of Ashura

Mahmoud Farschian’ın

Hz. Hüseyin’in şehadetini epik bir şekilde anlattığı, atı Zülcenah’ın yaralanması ve şehidin yakınlarının yanına gelmesini anlattığı resim… Atın da ağladığı bir acı, her ayrıntısında bitimsiz bir hüzün, çölleşen bir dünya, bitiş… Sadece keder değil kıymet ve kıyamet de var tabloda. Yorumdan ziyade bakışın derinliği; ne kadar almışsak âlemden, o kadar alıyoruz tablodan. Tarihî bir olaydan öte, canların iç içe geçmesi…