Üç Öneri

BİR

KİTAP

Feridüddin Attar’ın Mantıku’t-Tayr kitabı, kuşların konuşmaları anlamına gelir. Bu kitap bizim edebiyatımızda da etkisi görülen, başta İngilizce olmak üzere pek çok dile tercüme edilmiş bir kitaptır. Yazıldığı günden bugüne pek çok şairi, düşünürü derinden etkilemiştir. Orada şu hikâye edilir: Kuşlar başıboş hâlde hayat gayeleri olmadan yaşarlar. Dudu kuşu, bu topluluğa hayat gayelerinin Zümrüdü Anka’ya (Kuşların Şahı) ulaşmak ve onu tanımak olduğunu söyler. Kuşlar, Zümrüdü Anka’ya ulaşmak için yola çıkar. Hayat amacını hakkıyla yaşamak için çıkılan bu yolculuğun kitabıdır Mantıku’t-Tayr. Ancak her kuş aynı değildir, bir kısım bahanelerle yoldan dönenler olur ve otuz kuş Kafdağı’na çıkıp Zümrüdü Anka ile buluşur. Gördükleri ise kendi hakikatleridir. Mantıku’t-Tayr, insanın kendini gerçekleştirmesi konusunda önemli bir felsefi kitaptır.

BİR

KİŞİ

Tanınmasını önemsediğim bir isim Ahi Evran’dır. Büyük bir âlimdir ama ilminin yanında bir sanatkârdır. Ahi Evran, bir yandan ilimle meşgulken diğer taraftan ticaretle ve üretimle de uğraşıp topluma yön veren bir kişi olarak tarihte yerini almıştır. Hayatın farklı alanlarında faydalı olan örnek bir şahsiyettir. Ticaret hayatını ahlaki açıdan tanzim eden Ahilik teşkilatının kurucu ismidir. Esnaf teşkilatı Ahi Evran’ın ortaya koyduğu ilkelerden hareketle oluşan bir ahlak sistemidir. İnsanların ve toplumun ihtiyaçlarını doğru ve güvenilir bir şekilde karşılama çabasında olan bir teşkilattır Ahilik. Ahiliği tanıyan kimseler toplumsal hayat ve iş hayatı konusunda Ahi Evran’dan alacağı ilhamla hem ticaretlerini hem de ilmî birikimini toplumun hayrına kullanacaklardır.

BİR

ESER

Selçuklulara bağlı beylik tarafından yaptırılan Divriği Ulu Camii, Selçuklu mimarisini yansıtan bir eserdir. Doğan Kuban Hoca, bu yapıyı bir mucize olarak nitelendirir. Taş süsleme ve taş işçiliği bu camide fevkalade bir ustalığa sahiptir. Caminin cümle kapılarından biri Cennet Kapısı olarak nitelendirilir. Cennet nimetlerini tasvir eden motifler bu kapıda taşa nakşedilmiştir. Bu kapıdan içeri girmekle cennete girmek tasavvur edilmiştir. Caminin hemen yanında yer alan Divriği Şifahanesi de Anadolu’daki darüşşifaların günümüze ulaşan en eski ve en önemlilerinden biridir ve görülmeye değerdir.