YAZAR'ın YAZILARI

Deneme

Bir Bağımsızlık Göstergesi Olarak Millî Kimlik

Kelimeler anlamını zamana karşı ve zamanla birlikte kazanır. Olaylarla anlamlarını ziyadeleştirir, olgusal bir hakikate tekabül ederler. Zamana ...